กิจกรรมแข่งขันกอลฟ์เพื่อการกุศล "ช่างกลสัมพันธ์ ครั้งที่ 1"  โดย การรถไฟแห่งประเทศไทย

วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563  ณ สนามกอล์ฟ คาสตาต้า จ.นครนายก

          บริษัท ไทยซินโตโกเกียว จำกัด มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อหารายได้สมทบกองทุนสงเคราะห์ช่วยเหลือสวัสดิการและกิจกรรมกีฬาภายในฝ่ายการช่างกล ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยซินโตโกเกียว จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรม “การแข่งขันกอลฟ์ "

ช่างกลสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ที่จัดขึ้นโดย การรถไฟแห่งประเทศไทย

วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนำรายได้จากการแข่งขันเข้าสมทบกองทุนสงเคราะห์

ช่วยเหลือสวัสดิการ และกิจกรรมกีฬาฝ่ายการช่างกล การรถไฟแห่งประเทศไทย

โดยมีทีมที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 32 ทีม รวมทั้งทีมจาก บริษัท ไทยซินโตโกเกียว จำกัด ที่ได้ส่งพนักงานชาวญี่ปุ่น และชาวไทยเข้าร่วมแข่งขันด้วย 5 คน 

หลังจากจบการประกาศผลแข่งขันรางวัลชนะเลิศ มีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์กระชับความสัมพันธ์ในบรรยากาศสนุกสนาน ณ สนามกอล์ฟ คาสตาต้า จ.นครนายก

ใน วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 

LOGO-SINTO.png

THAI SINTOKOGIO CO., LTD. 

Rojana Industrial Park II

44 Moo 4 Banchang, U-Thai, Ayuthaya 13210  THAILAND 

TEL: +66 (0) 35-200-710-8  FAX: +66 (0) 35-200-719 

E-mail : sales@thaisinto.co.th 

Copyright © 2020 THAI SINTOKOGIO CO., LTD.  All rights reserved.