top of page

กิจกรรมการแข่งขันกอลฟ์การกุศลช่างกลสัมพันธ์ ครั้งที่ 1

Banner Golf Competition For Charity .png

กิจกรรมแข่งขันกอลฟ์เพื่อการกุศล "ช่างกลสัมพันธ์ ครั้งที่ 1"  โดย การรถไฟแห่งประเทศไทย วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563  ณ สนามกอล์ฟ คาสตาต้า จ.นครนายก

บริษัท ไทยซินโตโกเกียว จำกัด มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อหารายได้สมทบกองทุนสงเคราะห์ช่วยเหลือสวัสดิการและกิจกรรมกีฬาภายในฝ่ายการช่างกล ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยซินโตโกเกียว จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรม “การแข่งขันกอลฟ์ " ช่างกลสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ที่จัดขึ้นโดย การรถไฟแห่งประเทศไทย วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนำรายได้จากการแข่งขันเข้าสมทบกองทุนสงเคราะห์ช่วยเหลือสวัสดิการ และกิจกรรมกีฬาฝ่ายการช่างกล การรถไฟแห่งประเทศไทย 

โดยมีทีมที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 32 ทีม รวมทั้งทีมจาก

บริษัท ไทยซินโตโกเกียว จำกัด ที่ได้ส่งพนักงานชาวญี่ปุ่น และชาวไทยเข้าร่วมแข่งขันด้วย 5 คน หลังจากจบการประกาศผลแข่งขันรางวัลชนะเลิศ มีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์กระชับความสัมพันธ์ในบรรยากาศสนุกสนาน ณ สนามกอล์ฟ คาสตาต้า จ.นครนายก ใน วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 

bottom of page