top of page

งานเสิร์ตดินเนอร์การกุศล คาราบาว เพื่อมูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน

Banner Carabao’s Concert Dinner Charity.png

กิจกรรม TJA Annual Bowling จัดโดย สมาคมไทย-ญี่ปุ่น

(Thai Japanese Association หรือ TJA)

วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2563

ณ โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง  บริษัท ไทยซินโตโกเกียว จำกัด

มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนไทย ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือสังคมไทย บริษัท ไทยซินโตโกเกียว จำกัด เข้าร่วมกิจกรรม “งานคอนเสิร์ตดินเนอร์การกุศล คาราบาว เพื่อมูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน” ในวันอาทิตย์ที่  25 สิงหาคม 2563

ณ โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง โดยรายได้จากการจัดงานมอบให้กับมูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน เพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บจากการปราบปรามยาเสพติด และสนับสนุนการศึกษาทายาทเจ้าหน้าที่ผู้เสียชีวิตจากคดียาเสพติด จำนวน 50 คน รวมทั้งมอบทุนสนับสนุน “สถานสงเคราะห์บ้านตะวันใหม่”

สถานสงเคราะห์ดูแลเด็กที่อยู่ในครอบครัวกลุ่มความเสี่ยงยาเสพติด ปัจจุบันมีเด็กจำนวน 154 คน อยู่ภายใต้การดูแลของสถานสงเคราะห์บ้านตะวันใหม่

bottom of page