top of page

กิจกรรม TJA Annual Bowling จัดโดย สมาคมไทย-ญี่ปุ่น

Banner TJA BOWLINE.png

กิจกรรม TJA Annual Bowling จัดโดย สมาคมไทย-ญี่ปุ่น

(Thai Japanese Association หรือ TJA)

วัน 22 กันยายน 2563  Blu-O Rhythm & Bowl

สยามพารากอน บริษัท ไทยซินโตโกเกียว จำกัด

มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมของไทยและญี่ปุ่น

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริษัท ไทยซินโตโกเกียว จำกัด

เข้าร่วมกิจกรรม TJA Annual Bowling จัดโดย สมาคมไทย-ญี่ปุ่น (Thai Japanese Association หรือ TJA) เพื่อนำรายได้จากการแข่งขันไปพัฒนาและปรับปรุง"หมู่บ้านญี่ปุ่น"

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์อันยาวนานของชาวไทยและชาวญี่ปุ่น ภายในงานมีบริษัทต่างๆ ส่งเข้าทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งคนไทยและญี่ปุ่น 23 ทีม รวมทั้งทีมจากบริษัท ไทยซินโตโกเกียว จำกัด

bottom of page